Privacybeleid

Over onze Website

De website biedt een diverse, actuele en spannende selectie online spelletjes samengesteld door Coregames. Spelers kunnen toegang tot de website verkrijgen om spelletjes te spelen zonder zich te registreren; zij kunnen er echter ook voor kiezen zich te registreren om een openbaar of semi-openbaar profiel te maken en spelletjes, topscores en commentaar op dat profiel te bewaren. Bezoekers van de website zullen de spelletjes bovendien kunnen beoordelen en met behulp van de browser op zoek kunnen gaan naar nieuw toegevoegde spelletjes of de hoogst gewaardeerde en populairste spelletjes.

De informatie die wij verzamelen

 • Wanneer u onze website bezoekt, bewaren onze servers automatisch het IP-adres van uw computer. IP-adressen worden verzameld tezamen met informatie over de webpagina's die u feitelijk op de website bezoekt. Wanneer u op de website komt via een link vanaf een andere website, zullen ook de URL van de gelinkte website en de URL van de website die u vervolgens bezoekt, worden verzameld.
 • Bovendien bewaren we bepaalde gegevens van uw browser door gebruik te maken van "cookies". Een cookie is een stukje informatie dat wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker en is verbonden met informatie over de gebruiker. Coregames kan gebruikmaken van cookies, web beacons (web bugs) of vergelijkbare technieken om (uw gebruik van) de website te verbeteren en te personaliseren, onder andere door:
  • het doen en verbeteren van aanbiedingen op de website;
  • u te helpen uw aanwezigheid op de website te authentiseren;
  • voor zover van toepassing, uw voorkeuren en registratie-informatie te onthouden;
  • aanbiedingen, advertenties en e-mailberichten van Coregames te presenteren en de effectiviteit daarvan te meten en te onderzoeken; en
  • de inhoud en advertenties die u via de website worden aangeboden, op u af te stemmen.
 • Coregames kan ook gebruikmaken van ad netwerk providers om haar te helpen bij de presentatie van advertenties op de website. Deze ad netwerk providers gebruiken cookies, web beacons of vergelijkbare technieken om te helpen bij het presenteren van advertenties en deze op de doelgroep af te stemmen. Op basis van op verschillende tijdstippen en met betrekking tot verschillende netwerken van webpagina's verzamelde gegevens meten zij de effectiviteit daarvan en trachten zij kenmerken en voorkeuren van doelgroepen vast te stellen of te voorspellen. Coregames biedt sommige diensten aan in samenwerking met andere websites. Persoonsgegevens die u aan die sites verstrekt, kunnen naar Coregames worden gestuurd om deze diensten te verlenen. Coregames verwerkt dergelijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.
 • Coregames kan ook leveranciers van betaaldiensten inschakelen ("PSP's") om voor Coregames betaaltransactiediensten uit te voeren om verkoop van producten of diensten via de website mogelijk te maken. Wanneer u iets van de website koopt (b.v. een virtueel spelletjes-element of een abonnement om een spelletje te downloaden), vallen de gegevens die u aan de PSP verstrekt onder het privacybeleid van die PSP en niet onder ons privacybeleid. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat Coregames over u verzamelde persoonsgegevens aan een PSP bekend maakt om u de betaaltransactiedienst aan te bieden telkens wanneer u iets van de website koopt en dat de betreffende PSP die gegevens kan gebruiken voor (statistische) analyse van betaaltransacties. Het is Coregames toegestaan een PSP ervan in kennis te stellen dat een gebruiker zich bezighoudt met een activiteit (of zich volgens een partij heeft beziggehouden met een activiteit) die onwettig is, in strijd is met de rechten van een persoon of ertoe heeft geleid dat het gebruik van de website door de betreffende gebruiker is opgeschort of beŽindigd.
 • Coregames kan demografische gegevens (bepaalde anonieme gegevens over u als gebruiker, zoals uw leeftijd of land van herkomst) doorgeven aan ad netwerk providers om hen te helpen de relevantie van advertenties via hun ad netwerken te vergroten. Het gebruik van cookies, web beacons of vergelijkbare technieken door dergelijke derden valt onder hun eigen privacybeleid en niet onder dit Privacybeleid.
 • De meeste browsers zijn in principe zo ingesteld dat zij cookies aanvaarden, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen, zodat alle cookies worden geweigerd of u een melding krijgt wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van cookies van bepaalde ad netwerken van derden door de instellingen van uw browser aan te passen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies of diensten niet goed meer werken wanneer u cookies uitschakelt.
 • U kunt zich bij ons registreren voor een betere spelletjeservaring en/of om een openbaar of semi-openbaar profiel aan te maken om mee te doen aan ons sociale spelletjesnetwerk. Zoals overzichten van topscores, prestatielijsten, wedstrijden en aanbevelingen met betrekking tot afzonderlijke spelletjes op de website. Wanneer u zich bij ons registreert, verstrekt u ons bepaalde persoonsgegevens, zoals een gebruikersnaam, geboortedatum en e-mailadres. De informatie die u voor dat doel bekendmaakt, kan ook openbaar worden. We bieden u echter ook optionele privacyinstellingen, waarmee u de toegang van andere gebruikers tot uw gegevens kunt beperken - de architectuur van ons netwerk en uw privacyinstellingen staan u toe weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot de toegang tot uw gegevens. Wij bieden u de mogelijkheid te kiezen welke gegevens u via onze website aan vrienden en netwerken verstrekt. Wanneer uw privacyinstellingen dat toestaan, kunnen andere gebruikers uw profiel zien en aanvullen (bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties).
 • Indien u besluit gegevens op een openbare plaats of tijdens het spelen bekend te maken, zullen wij die gegevens als openbaar beschouwen. Deze gegevens zullen toegankelijk zijn voor iedere persoon die van de website gebruikmaakt.
 • Wij verzamelen alleen e-mailadressen die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt. Uw e-mailadres zal uitsluitend voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
  • de promotie van (nieuwe) spelletjes;
  • e-mails met informatie over de diensten (betreffende updates, nieuwe ontwerpen, nieuwe functies enz.);
  • voor administratieve doeleinden, zoals de melding van een schending van onze Gebruiksvoorwaarden;
  • het bezorgen van berichten waarvan u heeft aangegeven dat wij ze mogen doorgeven (bijvoorbeeld van andere personen in uw sociale netwerk).
 • Zonder uw goedkeuring zullen we:
  • uw e-mailadres niet zichtbaar maken op de Website;
  • uw e-mailadres niet gebruiken voor andere dan de in bovenstaand artikel beschreven doeleinden;
  • uw e-mailadres of andere persoonsgegevens aan derden overdragen, behalve in het beperkte aantal gevallen dat in dit Privacybeleid wordt beschreven.
 • Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens, waaronder in voorkomende gevallen uw e-mailadres, te combineren met andere gegevens die wij over u hebben verzameld of die door u aan ons zijn verstrekt, om onze diensten en de website te optimaliseren of voor een van de andere doeleinden vermeld in dit artikel.

Aan wie verstrekt Coregames deze gegevens?

Coregames kan gegevens verstrekken aan derden die door Coregames worden ingeschakeld in het kader van haar normale activiteiten, zoals partners die ons helpen door technische of operationele faciliteiten voor de website te leveren. Wij kunnen gegevens ook aan andere partijen verstrekken wanneer wij daartoe op grond van de wet of door een rechterlijke uitspraak verplicht worden. Coregames verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen voor commerciŽle doeleinden of ten behoeve van advertenties of marketing, tenzij u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of in het kader van een programma of actie waarvoor u zich heeft geregistreerd. U kunt in dat geval uw toestemming te allen tijde intrekken.

Waarom verzamelen wij gegevens?

We gebruiken persoonsgegevens en andere gegevens om de algemene en gepersonaliseerde inhoud en functionaliteit van de website te onderhouden. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens om aan uw verzoeken te kunnen voldoen, om u diensten te kunnen verlenen wanneer u de website gebruikt, en voor de doeleinden die elders in dit Privacybeleid worden beschreven.

Toegang tot de gegevens die wij over u hebben verzameld

 • Uw persoonsgegevens zullen door Coregames worden opgeslagen.
 • Gebruikers met een persoonlijk profiel op de website kunnen hun door ons verzamelde persoonsgegevens bekijken, bijwerken of verwijderen door te klikken op de betreffende link in hun persoonlijke profiel.
 • In het algemeen dient u, indien u toegang wilt hebben tot uw door ons verzamelde persoonsgegevens om deze te corrigeren of te verwijderen, een schriftelijk verzoek te sturen naar Coregames met specificatie van uw verzoek en de gegevens die u ons heeft verstrekt, tezamen met een kopie van uw paspoort (om misbruik van verzoeken om gegevens te voorkomen), via een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
 • Ouders van gebruikers jonger dan 16 jaar: Indien u toegang wilt hebben tot de door ons verzamelde persoonsgegevens over uw kind om deze te corrigeren of te verwijderen, dient u een schriftelijk verzoek te sturen naar Coregames met specificatie van uw verzoek, tezamen met een kopie van uw paspoort (om misbruik van verzoeken om gegevens te voorkomen), via een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Veiligheid

 • U plaatst persoonsgegevens en eventuele andere inhoud op de website voor uw eigen risico en in overeenstemming met artikel "Uw verantwoordelijkheden" van de Gebruiksvoorwaarden. Hoewel we u de mogelijkheid bieden de privacyopties zo in te stellen dat toegang tot uw persoonsgegevens en andere inhoud beperkt wordt, dient u zich ervan bewust te zijn dat veiligheidsmaatregelen nimmer sluitend zijn. Wij hebben geen zeggenschap over de handelingen van andere gebruikers met wie u uw profiel en informatie deelt. Daarom kunnen wij niet garanderen dat de inhoud die u op de website plaatst, niet door onbevoegde personen wordt bekeken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacyinstellingen of veiligheidsmaatregelen die door de website worden gebruikt. U verklaart ermee bekend te zijn dat kopieŽn van persoonsgegevens of inhoud zichtbaar kunnen blijven, zelfs na verwijdering, in het cachegeheugen of op gearchiveerde pagina's of indien andere gebruikers uw persoonsgegevens of inhoud hebben gekopieerd of opgeslagen.
 • Wij hebben passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen, onbevoegde toegang te helpen voorkomen, de gegevensveiligheid te handhaven en de door ons online verzamelde gegevens juist te gebruiken. Persoonsgegevens van u die zichtbaar zijn op de website (zoals door u geplaatste reacties en/of gegevens in uw profiel), zijn toegankelijk voor derden en u verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat derden die gegevens naar hun eigen websites of andere locaties kunnen kopiŽren.
 • Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden opgeslagen gedurende de periode die nodig is voor uw gebruik van de website voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid.

Kinderen

Gebruikers jonger dan 16 jaar krijgen een mededeling te zien dat zij zonder de toestemming van een ouder of voogd geen persoonsgegevens mogen verstrekken.

Diversen

 • Wij behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht op het tijdstip van publicatie op de website. U dient regelmatig na te gaan of op de website wijzigingen staan gepubliceerd.
 • Het internet is een wereldwijde omgeving en gebruik van het internet brengt noodzakelijkerwijs met zich mee dat persoonsgegevens op internationaal niveau worden verzameld en verwerkt. Door gebruik te maken van de website verklaart u ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat wij uw persoonsgegevens op deze wijze verwerken.
 • De website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere websites. We moedigen gebruikers aan zich hiervan bewust te zijn wanneer zij onze site verlaten en de privacyverklaring te lezen van iedere website die tot personen te herleiden gegevens verzamelt. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op gegevens die door ons worden verzameld.
 • Wanneer de website aan een derde wordt overgedragen, kunnen wij ook alle persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, in overeenstemming met dit Privacybeleid aan die derde overdragen. In dat geval zullen gebruikers die ons hun e-mailadres hebben gegeven, bericht krijgen wanneer gegevens over hen worden overgedragen en daarop een ander privacybeleid van toepassing wordt.
 • We hebben ook Gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op uw gebruik van de website. In geval van strijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid, prevaleert dit Privacybeleid.

Indien u nog verdere vragen of verzoeken heeft, kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . 11 mei 2010