Disclaimer


Coregames aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Coregames. Hoewel de inhoud van deze site met zorg is samengesteld kan Coregames niet uitsluiten dat bepaalde informatie op deze site onjuistheden en/of typefouten bevat. Zolang Coregames geen ernstige nalatigheid kan worden verweten wijst Coregames iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit eventuele onjuistheden, typefouten of onvolledigheden op de site af.